ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินสหกรณ์นัดที่ 3 ลงทะเบียน เวลา10.00น
Posted: view Date: 2020-09-24 10:40:44
IP: 1.4.131.65
 
   

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด นัดที่ 3 เริ่มลงทะเบียนเวา 9.30-11.30 น 

เริ่ม ขายทรัพย์เวลา 11.30 น.    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ