ประกาศหยุดทำการในวันที่14กันยายน2563
Posted: วิว Date: 2020-09-10 12:56:47
IP: 1.1.236.223
 
   

ประกาศหยุดทำการในวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563

เนื่องจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การใช้งานและความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

(หมายเหตุ ไม่ปิดการรับสมัครเจ้าหน้าที่ สามารถเข้ามาส่งใบสมัคร ในเวลาทำการ)   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ