แจ้งวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯหยุดทำการ
Posted: view Date: 2020-07-29 15:31:58
IP: 101.51.157.174
 
   

แจ้งวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯหยุดทำการ เนื่องจากคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ