เลื่อนเวลาขายทอดตลาดทรัพย์สิน
Posted: view Date: 2020-07-29 15:19:43
IP: 101.51.157.174
 
   

แจ้งเลื่อนเวลาขายทอดตลาดทรัพย์สิน(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)วันที่24 สิงหาคม 2563 จากเวลา 13.00น. เป็นเวลา 10.00น.คะ   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ