สหกรณ์พ่นน้ำยาทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
Posted: view Date: 2020-04-08 15:55:39
IP: 1.2.139.37
 
 
 
 
 

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหองบัวลำภู จำกัด ทำความสะอาดและพ่นกำจัดเชื้อโรคในอาคารและนอกอาคารเพื่อป้องการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัส

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ