ติดต่อสหกรณ์ผ่านทางไลน์ ID
Posted: krittitee Date: 2020-03-10 09:11:11
IP: 110.77.238.117
 
   

!! ด่วน !!


  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ตอนนี้ท่านสามารถ ติดต่อขอทราบรายละเอียด ยอดชำระของสหกรณ์ทางเบอร์โทรสัพท์และหลักฐานการโอนเงินชำระทางไลน์ เนื่องจากกรณีหักเงินเดือนให้คงเหลือ 30% ได้ที่ Line ID สอ.ครูหนองบัวลำภู 

 ID : nbcoop1  ฝ่ายการเงิน
 ID : nbcoop2  ฝ่ายบัญชี

         เบอร์ติดต่อสหกรณ์
  081-4711155 และ 080-4726262  ตั่งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เลขบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภูจำกัด
               402-1-40099-0
                   ธ.กรุงไทย

                                                                      ได้แล้วนะครับ......   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ