สัมมนาหลักสูตร พรบ ฉบับใหม่กับแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์
Posted: Mr.Anan Thonsawan Date: 2019-09-10 15:58:58
IP: 1.4.177.123
 
 
 
 
 

   

นายประยุทธ แก้วอาษา  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภูจำกัด นายประวิทย์ เหลาเพ็ง กรรมการเหรัญญิกและนายสมัคร บัวทอง รองประธานกรรมการ  เข้าร่วมเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร พรบ ฉบับใหม่กับแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 สิงหาคม 2562 ณโรงแรมโคราชโฮเทลจังหวัดนครราชสีมา   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ