ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ สพม.19 คนใหม่ ท่านไพรโรจน์ พรมสอน
Posted: ประชาสัมพันธ์ Date: 2018-08-08 09:59:33
IP: 1.46.75.20
 
 
 
 
 

   

นายประยุทธ แก้วอาษาพร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ท่านไพรโรจน์  พรมสอน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ