รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2015-12-03 17:03:10
IP: 118.175.93.213
 
   

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   ความรู้งานธุรการและ คอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี  เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.00   รับสมัคร 8-22 ม.ค. 59

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ