รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2015-09-10 09:23:57
IP: 101.109.83.34
 
   


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่  ตำแหน่ง ผู้จัดการ จำนวน 1  อัตรา

ระหว่างวันที่  10-24  กันยายน  พ.ศ.  2558   เวลา  09.00 น. - 15.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

คุณสมบัติ  :  ตามประกาศ ลงวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.  2558   หรือ

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี    สาขาวิชาเอก  ดังนี้.-

1.  การบริหารการเงินหรือการบัญชี   หรือ การธนาคาร  หรือ เศรษฐศาสตร์  หรือ การสหกรณ์  หรือ  การบิรหารธุรกิจ  หรือ การจัดการทั่วไป  และ

2.  เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย  หรือ ตำแหน่ง ผู้ข่วยผู้จัดการ หรือ ตำแหน่ง รองผู้จัดการ   หรือ เคยเป็นกรรมการดำเนินการ 

ดาวน์โหลด  ไฟล์แนบ   หรือ ที่ ... ดาวน์โหลด Website  nongbuacoop.com

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ