ย้ายจุดลงคะแนน อ.เมือง จาก... ศูนย์ลงคะแนน ที่ 9 บ้านหินคูณ
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง Date: 2015-08-11 14:44:00
IP: 118.175.93.83
 
   

ประกาศ    

ย้ายจุดลงคะแนน  อ.เมือง  จาก... ศูนย์ลงคะแนน ที่ 9  ร.ร. บ้านหินคูณ

ไปเป็น จุดลงคะแนน อ.เมือง   ศูนย์ลงคะแนนที่ 9  ร.ร.ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา

วันที่ลงคะแนน เลือกตั้ง/สรรหา  กรรมการ   ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ผู้แทนสมาชิก

ในวันที่  4  กันยายน  พ.ศ.  2558   ตั้งแต่เวลา  08.00-13.00 น.

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ