การรับเอกสาร/บัตรลงคะแนน ศูนย์เครือข่ายเลือกตั้ง ปี 2557
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2014-09-03 09:37:44
IP: 61.7.186.44
 
   

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย รับเอกสาร/บัตรเลือกตั้ง ประจำแต่ละศูนย์เครือข่าย ได้ ที่

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู  จำกัด   ในวันที่  3  กันยายน  2557  ตั้งแต่ เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ