ประกาศ แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์เครือข่ายสรรหา/เลือกตั้ง (นากลาง)
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2014-09-03 09:33:29
IP: 61.7.186.44
 
   

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์เครือข่ายสรรหา/เลือกตั้ง  และ

กำหนดการสรรหา กรรมการดำเนินการ  และ ผู้แทนสมาชิก

กรรมการดำเนินการ     1.  อ.เมืองหนองบัวลำภู    มีผู้สมัคร  3  คน  มีกรรมการประจำหน่วย  ได้  2  คน

                                    2.  อ.นากลาง                   มีผู้สมัคร  2  คน  มีกรรมการประจำหน่วย  ได้  1  คน

ผู้แทนสมาชิก               1.  อ.ศรีบุญเรือง  ศูนย์เครือข่ายสรรหาที่  6   ร.ร.บ้านโนนงาม   มีผู้สมัคร 11  คน มีผู่้แทนสมาชิก ได้  7  คน

กรรมการประจำหน่วย  ไม่มีการเลือกตั้ง    อ.โนนสัง         มีกรรมการได้  2  คน

                                                                 อ.สุวรรณคูหา  มีกรรมการได้  1  คน

ดาวน์โหลด   ประกาศแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์เครือข่ายสรรหา/เลือกตั้ง   (เฉพาะศูนย์เครือข่ายที่มีการเลือกตั้ง)                                                         

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ