ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2014-06-25 15:12:11
IP: 118.175.78.89
 
   

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่

  1   นางสาวนฐกมล  เชยชม      ได้ลำดับที่  1

  2  น.ส.มัลลิกา  บุตรอินทร์         ได้ลำดับที่  2

       ให้ผู้มีรายชื่อทั้งสอบคน  ไปรายงานตัวในวันที่  30  มิถุนายน  2557

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ