ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
Posted: ฝ่ายบริหารสำนักงาน Date: 2014-05-16 12:12:14
IP: 49.48.112.238
 
   

(NEW) ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

 

 รับสมัคร  จำนวน  2  อัตรา   เงินเดือนรวมค่าครองชีพ 15,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

       รับสมัครระหว่างวันที่   9  มิถุนายน  2557  ถึงวันที่  13  มิถุนายน  2557  เวลา 09.00  -  15.00  น.

       วุฒิการศึกษา          ปริญญาตรี     สาขา  การเงิน-การธนาคาร - การบัญชี -การตลาด หรือ การจัดการทั่วไป

                                      เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.50   ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 17 มิถุนายน  2557

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  21  มิถุนายน  2557

        รายงานตัว  วันที่  30  มิถุนายน  2557 

       เร่ิมปฎิบัติหน้าที่  วันที่  1  กรกฎาคม  2557Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ