ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
Posted: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Date: 2013-01-03 18:25:20
IP: 49.48.153.80
 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
เลขที่ 175 หมู่ที่ 7 บ้านวังหมื่นใต้  ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
โทร
042-316-643   เบอร์ Fax 042-316-644่

เบอร์ภายใน

101 ธุรการ

102 Fax

103 ฌาปนกิจ

104 รองผู้จัดการ

105 ประธานกรรมการ

106 บัญชี

107 ผู้จัดการ

108 การเงิน

109 หน่วยพิเศษ มัธยมจังหวัด หน่วยราชการ

110 อำเภอสุวรรณคูหา

111 อำเภอนากลาง

112 อำเภอเมือง

113 อำเภอโนนสัง

114 ศรีบุญเรือง

115 เงินฝาก/ครูไทย/ชุมนุม

116 ป้อมยาม

E-mail :nongbuacoop@gmail.com   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ