ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
Posted: ประชาสัมพันธ์ Date: 2013-01-03 18:25:20
IP: 49.48.153.80
 
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
เลขที่ 175 หมู่ที่ 7 บ้านวังหมื่นใต้  ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
โทร/fax 
042-316-643  

เบอร์ ผู้จัดการ นายสุวิทย์  ตุ้มทอง  088-564-3070

เบอร์ภายใน

101 ธุรการ

102 Fax

103 ฌาปนกิจ

104 รองผู้จัดการ

105 ประธานกรรมการ

106 บัญชี

107 ผู้จัดการ

108 การเงิน

114 หน่วยพิเศษ มัธยมจังหวัด หน่วยราชการ

113 อำเภอสุวรรณคูหา

110 อำเภอนากลาง

111อำเภอเมือง

109 อำเภอโนนสัง

112 ศรีบุญเรือง

115 เงินฝาก/ครูไทย/ชุมนุม

E-mail :nongbuacoop@gmail.com   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ