เรื่อง : ขอเบอร์ติดต่อสหกรณอีกครั้ง
   
  เรียนผู้ดูแลระบบข้าพเจ้าประสงค์ติดต่อสหกรณ์ในเรื่องการส่งหุ้นรายเดือนซึ่งต้องแจ้งให้ฝ่ายการเงินทราบทุกครั้งเดือนนี้โทรศัพท์อย่างไรก็ไม่มีผู้รับสาย โทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์หรือเสียข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้ รบกวนท่านช่วยตรวจสอบและขอเบอร์ติดต่อด้วย แจ้งฝ่ายกระดานข่าวได้ไหม
   
 
โดย :คุณสมาชิกอีกคน เวลา : 09 มิ.ย. 2557

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ