เรื่อง : ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้แทนสมาชิก
   
 
        ปฏิทินการเลือกต้ั้ง                           กรรมการดำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ                  ผู้แทนสมาชิก

        รับสมัคร                                                                    23 - 27  ส.ค. 2554                22 - 26  ส.ค. 2554

        ตรวจสอบคุณสมบัติ                                                      30 - 31  ส.ค.  2554                29 - 30  ส.ค. 2554

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหา/ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง                     1  กันยายน  2554                   31  สิงหาคม  2554

        วันลงคะแนนสรรหา                                                        8  กันยายน  2554                     8  กันยายน  2554

        วันประกาศผลการสรรหา                                               10  กันยายน  2554                    10  กันยายน  2554

          ค่าสมัคร                                                                      2,000.00  บาท                                0.00  บาท

 

CLICK    Http://nongbua.soatservices.com

สำหรับข้าราชการบำนาญ  เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาแจ้งจุดลงคะแนน   เพื่อปรับปรุงบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสังกัดต่างๆ

                                      ภายใน วันที่ 31  สิงหาคม  2554  เท่านั้น.

   
 
โดย :คุณวีระยุทธ เวลา : 11 ก.พ. 2554

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ