เรื่อง : การประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2556
   
  ทำไมเวปบอร์ดไม่แจ้งข่าววันเวลา สถานที่จะประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้สมาชิกทราบ เพราะใกล้ระยะเวลาที่จะพิจารณาเงินปันผลสหกรณ์แล้ว อย่าเป็นเวปบอรืดที่ตายแล้ว
   
 
โดย :คุณครูคำหล้า เวลา : 15 ต.ค. 2556

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :kam  2013-10-22 08:46:30
 
 
  *** สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองบัวลำภู จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 .ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ****
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมาชิกน้อย  2013-10-26 07:51:45
 
 
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีทำไมสมาชิกทุกคนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลย.มันแปลกนะ...เห็นสมาชิกสหกรณ์จังหวัดอื่นเข้าก็ประชุมกันทั้งหมดได้มีการแจ้งกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์และมีแจกรางวัลด้วย...งงมาก..ไม่รับรู้กิจการเลยทั้งที่ตัวเองเป็นสมาชิก..... จาก..สมาชิกน้อย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมาชิกสหกรณ์  2013-10-26 14:21:44
 
 
  การประชุมสามัญที่ผ่านมาสมาชิกจะได้เข้าร่วมและมีเบี้ยเลี้ยงด้วยแต่เดี๋ยวนี้ส่งแต่ตัวแทนมันหมายความว่าอย่างไรช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วอย่าทำเป็นนิ่งเฉย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :วีระยุทธ  2013-11-14 13:55:32
 
 
  ตอบ การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่สามัญ ข้อ 51 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาขิกเกินกว่าสองพันห้าร้อยคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วย"ผู้แทนสมาชิก"เท่านั้น ข้อ 52 วิธีการเลือกตั้ง จำนวน และการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก (1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก (2) วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก อาจกำหนด ตามลักษณะการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก สภาพท้องที่ หรือตามกลุ่มสมาชิก ฯลฯ (3) จำนวนผู้แทนสมาชิก ให้ใช้อัตราส่วน สมาชิก 15 คน ต่อ ผู้แทนหนึ่งคน ถ้าเศษเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคน (4) การดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก มีวาระคราวละหนึ่งปี ข้อ 56. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมใหญ่ ผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ ฯลฯ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ