เรื่อง : การกู้เงินของสมาชิกสมทบ
   
  สมาชิกสมทบก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งเหมือนกัน ทำไม่ไม่ยอมให้เขามีสิทธิ์กู้บ้าง เอาเงินไปฝากไว้เพื่อสหกรณ์นำไปหมุน แต่ เมื่อสมาชิกสมทบเดือดร้อน หรือจำเป็นเรื่องเงิน ก็ไม่มีสิทธิ์กู้ได้เลย
   
 
โดย :คุณสมาชิกสมทบ เวลา : 13 มิ.ย. 2556

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ