เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก
   
 

     

CLICK    Http://nongbua.soatservices.com

           การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก ประจำปี  2554

หลักเกณฑ์     โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2554  ได้อนุมัติงบประมาณหมวดค่าตอบแทนสมาชิก  ณ 31 กรกฎาคม  2554  คือ.

1.  ค่าตอบแทนสมาชิก   ตามอายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า  12  งวด(เดือน)  จาก 1 ส.ค. 2553 - 31 ก.ค. 2554  

         1.1.  สมาชิกไม่เคยผิดนัด หรือ ค้างส่งเงินงวดรายเดือน (ทั้งหมดหรือบางส่วน)                 คนละ   3,000  บาท

         1.2.  สมาชิก เคยผิดนัด   หรือ   ค้างส่งเงินงวดรายเดือน  (ทั้งหมดหรือบางส่วน)                  คนละ      500  บาท

 

2.  ค่าตอบแทนสมาชิก  ตามสัดส่วนเงินค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละคน ณ วันที่  31 ก.ค. 2554    (งบประมาณ  10,000,000.- บาท)

 

3.  ค่าตอบแทนสมาชิก  สมทบ                                                                                           คนละ  1,000  บาท

 

                                                                    .................................

   
 
โดย :คุณวีระยุทธ เวลา : 11 ก.พ. 2554

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมาชิก  2012-05-29 09:48:20
 
 
  คุณวีระยุทธ์ กรุณาอัพข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ ขอบคุณมาก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภูพาน  2013-10-15 11:41:45
 
 
  กรุณาอัพโหลดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยปีนี 2556 แล้ว
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ